Τι μπορεί το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης LCD να κάνει;

January 8, 2018

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τι μπορεί το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης LCD να κάνει;

Οι ψηφιακές επιδείξεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία LCD στις ψηφιακά εικόνες επίδειξης, τα βίντεο, ιστοσελίδας, τα καιρικά στοιχεία, τις επιλογές εστιατορίων ή το κείμενο. Μπορούν να είναι δημόσια διαστήματα, συστήματα μεταφορών, μουσεία, στάδια, μαγαζί λιανικής πώλησης, ξενοδοχεία, εστιατόρια, και εταιρικά κτήρια, μεταξύ άλλων, παρέχοντας, τις εκθέσεις, το μάρκετινγκ, και την υπαίθρια διαφήμιση. Ενεργούν ως δίκτυο των κεντρικά διοικούμενων και χωριστά προσπελάσιμων ηλεκτρονικών επιδείξεων για την επίδειξη του κειμένου, της ζωτικότητας ή των τηλεοπτικών μηνυμάτων για τη διαφήμιση, τις πληροφορίες, την ψυχαγωγία και την πώληση στους συγκεκριμένους φορείς.

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τι μπορεί το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης LCD να κάνει;  0τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τι μπορεί το ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης LCD να κάνει;  1